The board of NLSEB, elected during the first meeting on 11 April 2018 in Ede, consists of the following members:

  • Prof.dr. Marcel Visser (NIOO, chair)
  • Dr. Sander van Doorn (RUG, secretary)
  • Dr. Liedewij Laan (TUD, treasurer)
  • Prof.dr. Jacintha Ellers (VU, liaison ESEB)
  • Prof.dr. Arjan de Visser (WUR, member)
  • Dr. Rutger Hermsen (UU, member)
  • Dr. Koen Verhoeven (NIOO, member)